Tenten overgedragen aan s.v. ROAC

Tenten overgedragen aan s.v. ROAC

Tenten overgedragen aan s.v. ROAC 150 150 Jeugdvereniging Ranonkel

Vanavond, 26 november,  heeft de overdracht plaatsgevonden van de Ranonkel tenten aan s.v. ROAC te Rijpwetering.  Nadat een aantal weken geleden het overbrengen van de tenten en het inrichten van de tentenopslag bij s.v. ROAC heeft plaatsgevonden was het vandaag de beurt aan de formele handelingen – het ondertekenen van het overdrachtsdocument en het toasten op de toekomst van de tenten.

Voor Ranonkel was het belangrijkste doel om de tenten binnen de gemeente te behouden en hierbij ook in de verhuur te houden. In onze ogen zijn de tenten een zeer waardevolle aanvulling op het verenigingsleven in de gemeente en wij zijn dan ook blij dat s.v. ROAC bereid is geweest om ze op onze voorwaarden over te nemen om zodoende een langdurig voortbestaan van de tenten(verhuur) binnen de gemeente grenzen te waarborgen. De belangrijkste voorwaarden waarop de tenten zijn overgedragen zijn:

  1. De tenten dienen beschikbaar te blijven voor ten minste de verenigingen en stichtingen in de gemeente Kaag en Braassem.
  2. De tenten dienen niet te worden verkocht aan derden.
  3. De tenten dienen bij stopzetting te worden overgedragen aan een andere vereniging of stichting in de gemeente Kaag en Braassem op basis van ten minste de voorwaarden zoals gesteld in lid 1 t/m 3 van deze voorwaarden. (Deze 3 voorwaarden gaan dus als kettingvoorwaarden met de tenten mee.)

Iedereen die in de afgelopen jaren tenten bij Ranonkel heeft gehuurd heeft vandaag ook deze brief ontvangen waarin ook de gegevens te vinden zijn van de Jeugdolympiade comissie van s.v. ROAC die het beheer van de tenten op zich gaan nemen binnen s.v. ROAC.

Foto’s door Roy van der Hulst (s.v. ROAC).

Back to top