Bestuur

Het bestuur van Jeugdvereniging Ranonkel wordt gevormd door de volgende 3 vrijwilligers:

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Erik Goos
Steven Goos
Hessel Bavelaar