Hoog tijd voor een update…

Hoog tijd voor een update…

Hoog tijd voor een update… 150 150 Jeugdvereniging Ranonkel

Het afgelopen jaar zijn er onbedoeld geen nieuwe berichten op de website verschenen en bij deze dus een update.

We hebben het afgelopen jaar een aantal activiteiten georganiseerd maar helaas is het daar ook bij gebleven. Het gebrek aan voldoende vrijwilligers heeft ook de vorig jaar opgerichte Werkgroep Activiteiten de nek omgedraaid. Spijtig maar de realiteit.

Met dit in het achterhoofd zijn we de afgelopen maanden verder om de tafel gaan zitten en zijn we momenteel bezig met een aantal wijzigingen binnen de vereniging door te voeren. De komende tijd zullen we daardoor zelf geen activiteiten organiseren en in dit licht hebben wij onlangs een deel van onze materialen weggegeven aan ‘t VAK en de VJR. Het is immers zonde als bijvoorbeeld verf bij ons staat in te drogen terwijl zij het uitstekend kunnen gebruiken…

Zodra de voorgenomen wijzigingen meer vorm hebben gekregen dan zullen wij er hier op terugkomen.

Back to top