algemeen

Gift aan Reizend Scoutingmuseum

Gift aan Reizend Scoutingmuseum 150 150 Jeugdvereniging Ranonkel

Bij het doorspitten van het archief kwamen we nog een hele collectie medailles en vaantjes tegen van de Duinenmars. Deze zijn op 12 april j.l. als gift aan het Reizend Scoutingmuseum gegeven en ze waren er blij mee aangezien het een aantal gaten in de collectie opvult.

Binnenkort gaan ook de medailles en vaantjes van de diverse St Jorismarsen als gift naar het Reizend Scoutingmuseum.

reizendscoutingmuseum.scouting.nl

facebook.com/Reizendscoutingmuseum

Ranonkel wint speeltuin op 3FM Serious Request veiling

Ranonkel wint speeltuin op 3FM Serious Request veiling 150 150 Jeugdvereniging Ranonkel

Officiële 3FMSR12 posterHet kan je haast niet zijn ontgaan dat de 3FM Serious Request “Let’s hear it for the Babies” actie dit jaar een overweldigend succes is geweest met een eindstand van € 12.251.667.

Het Ranonkel Fonds heeft hier aan bijgedragen door te bieden op een van de vele veiling items. En het goede nieuws is dat we niet alleen hebben geboden maar dat we ook daadwerkelijk hebben bijgedragen. We hebben namelijk de veiling van de door Yalp geschonken speeltuin gewonnen!

Hiermee hebben we met het Ranonkel Fonds, zo aan het einde van het einde van het jaar, een mooie dubbelslag weten te slaan door:

 • EN een mooie speeltuin voor de kids in de gemeente Kaag en Braassem weten te bemachtigen;
 • EN tegelijkertijd de 3FM Serious Request actie een warm hart toe kunnen dragen met het winnende bod van € 7.503!

YALP Speeltuin

Waar de speeltuin precies in de gemeente geplaatst gaat worden weten we nog niet maar daar gaan we de komende weken druk mee aan de slag. Hou daarom dan ook onze website in de gaten of Like ons op Facebook om onze Facebook updates te ontvangen.

 

Clubgebouw Ranonkel overgedragen aan Motorclub Alkemade

Clubgebouw Ranonkel overgedragen aan Motorclub Alkemade 150 150 Jeugdvereniging Ranonkel

Na enkele maanden praten met de gemeente Kaag en Braassem was afgelopen 30 maart 2010 het moment daar om het gebouw daadwerkelijk – formeel – over te dragen. Door het ondertekenen van de akte tot afstand van opstalrecht bij de notaris is toen het gebouw komen te vervallen aan de gemeente en kon het gelijk door de gemeente worden overgedragen aan de Motorclub Alkemade (MCA).

Ondertekening van de overdrachtsdocumenten.

Zondag 11 april 2010 was het dan uiteindelijk tijd voor de feestelijke overdracht in aansluiting op de voorjaarsrit van de MCA. Nadat wethouder Floris Schoonderwoerd en de voorzitters van de verenigingen kort de aanwezigen hadden toegesproken werden de handtekeningen onder overdrachtsdocumenten gezet waarmee ook de allerlaatste puntjes op de i waren gezet voor de overdracht.

Met de gebeurtenis hebben 2 verenigingen een belangrijke stap gezet in hun verenigingsbestaan. De MCA heeft na diverse onderkomens eindelijk de beschikking over een eigen onderkomen waar ze de nodige jaren kunnen blijven zitten. En voor Ranonkel betekende de overdracht de afsluiting van een periode waarin voor alle inventaris en het gebouw een passende afwikkeling geregeld diende te worden en het begin van de volgende fase.

Hier nog even een beknopte opsomming van de belangrijkste zaken die in de afgelopen periode zijn afgewikkeld:

 • de tenten naar sv ROAC (Rijpwetering);
 • de kampspullen naar Scouting ’63 (Leimuiden) en Wapata (Ter Aar);
 • de knutselmaterialen naar VJR (Roelofarendsveen) en ‘t VAK (Alkemade);
 • de buitenspeel attributen en een aantal oventjes naar de SSBA (Oude Wetering);
 • de karren met houten blokken naar ‘t Zonnestraaltje (Roelofarendsveen);
 • het clubgebouw overgedragen aan gemeente Kaag en Braassem (waarbij Motorclub Alkemade erin trekt en het beheer op zich neemt);
 • het overdragen van de laatste inventaris aan de Motorclub Alkemade (en een klein gedeelte aan gemeente Kaag en Braassem).

Zoals hierboven al gemeld betekent de overdracht van het clubgebouw het startschot van de volgende fase voor Ranonkel waarin onder meer het zeer omvangrijke verenigingsarchief zoveel mogelijk zal worden uitgezocht en ingescand. Om dit te kunnen realiseren blijft de Ranonkel de komende jaren nog de beschikking houden over een kleine ruimte in haar voormalige clubgebouw.

Verder zal Ranonkel de komende jaren jeugdactiviteiten gaan ondersteunen. De doelstelling van de vrijwilligers van Ranonkel is om dit net als bij de materialen zoveel mogelijk binnen de gemeente terecht te laten komen. De ondersteuning zal uiteindelijk op 2 manieren gaan plaatsvinden te weten: door schenkingen van Ranonkel en door aanvragen te honoreren die bij het (nog uit te werken) Ranonkel Fonds ingediend kunnen gaan worden.

De spelregels voor het Ranonkel Fonds worden momenteel verder uitgewerkt dus hier kunnen we nog niet in detail op ingaan maar we zijn er druk mee bezig en hopen nog voor de zomer dit op de rit te hebben staan.  Te zijner tijd zal hier dus meer informatie over verschijnen op de website.

Tot slot willen wij van Ranonkel van de gelegenheid gebruik maken om de MCA te feliciteren met haar nieuwe onderkomen en het beheer ervan. Wij zijn erg onder de indruk van de voortvarendheid bij de MCA en de enthousiaste vrijwilligers. We hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat ook andere verenigingen een goed onderkomen weten te vinden in ons voormalige clubgebouw 😉

Oh ja – voordat we het vergeten… mocht je het gebouw willen huren dan is de beheerder van de MCA te bereiken via: beheerder apestaartje mcalkemade.nl. Of kijk op de website van de MCA: Verhuur zalen.

Een winters plaatje

Een winters plaatje 150 150 Jeugdvereniging Ranonkel

Van de week lag er sneeuw, dus even met een camera richting het clubgebouw gegaan om er een mooie panorama foto te maken.

Tenten overgedragen aan s.v. ROAC

Tenten overgedragen aan s.v. ROAC 150 150 Jeugdvereniging Ranonkel

Vanavond, 26 november,  heeft de overdracht plaatsgevonden van de Ranonkel tenten aan s.v. ROAC te Rijpwetering.  Nadat een aantal weken geleden het overbrengen van de tenten en het inrichten van de tentenopslag bij s.v. ROAC heeft plaatsgevonden was het vandaag de beurt aan de formele handelingen – het ondertekenen van het overdrachtsdocument en het toasten op de toekomst van de tenten.

Voor Ranonkel was het belangrijkste doel om de tenten binnen de gemeente te behouden en hierbij ook in de verhuur te houden. In onze ogen zijn de tenten een zeer waardevolle aanvulling op het verenigingsleven in de gemeente en wij zijn dan ook blij dat s.v. ROAC bereid is geweest om ze op onze voorwaarden over te nemen om zodoende een langdurig voortbestaan van de tenten(verhuur) binnen de gemeente grenzen te waarborgen. De belangrijkste voorwaarden waarop de tenten zijn overgedragen zijn:

 1. De tenten dienen beschikbaar te blijven voor ten minste de verenigingen en stichtingen in de gemeente Kaag en Braassem.
 2. De tenten dienen niet te worden verkocht aan derden.
 3. De tenten dienen bij stopzetting te worden overgedragen aan een andere vereniging of stichting in de gemeente Kaag en Braassem op basis van ten minste de voorwaarden zoals gesteld in lid 1 t/m 3 van deze voorwaarden. (Deze 3 voorwaarden gaan dus als kettingvoorwaarden met de tenten mee.)

Iedereen die in de afgelopen jaren tenten bij Ranonkel heeft gehuurd heeft vandaag ook deze brief ontvangen waarin ook de gegevens te vinden zijn van de Jeugdolympiade comissie van s.v. ROAC die het beheer van de tenten op zich gaan nemen binnen s.v. ROAC.

Foto’s door Roy van der Hulst (s.v. ROAC).

De kampmaterialen en tenten

De kampmaterialen en tenten 150 150 Jeugdvereniging Ranonkel

In de afgelopen weken hebben wij ook voor onze kampmaterialen nieuwe onderkomens gevonden. Nadat eerder Scouting ’63 uit Leimuiden al het overgrote deel van de materialen had opgehaald heeft Scouting Wapata uit Ter Aar afgelopen woensdag het restant opgehaald.

Naast de kampmaterialen zijn we de laatste tijd ook druk bezig geweest met het onderbrengen van de tenten bij een nieuwe partij binnen de gemeente. Zoals het er nu naar uitziet gaat de overdracht hiervan op 26 november plaatsvinden – nog even geduld dus voor alle details.

De huurders van de tenten van de afgelopen jaren zullen eind november een brief ontvangen met meer informatie.

Zoals waarschijnlijk uit onze berichtgeving is op te maken is het doek voor Ranonkel in de oude opzet gevallen. Wij zijn dan ook druk bezig geweest de laatste maanden om voor alle materialen goede onderkomens te vinden binnen de gemeente. Voor het gebouw (ons eigendom) zijn we nog druk in overleg met de gemeente om het een goede invulling te laten krijgen binnen het verenigingsleven in Oude Wetering / Roelofarendsveen. Zodra de tijd rijp is volgt hier meer over.

Zodra we ook de zaken rond het gebouw hebben afgehandeld dan zijn we zo goed als klaar voor de komende jaren waarin de vereniging nog gewoon blijft bestaan in een afgeslankte vorm en met een volledig andere opzet. Ook hierover zullen we meer naar buiten brengen zodra we de laatste punten op de i hebben gezet.

Hoog tijd voor een update…

Hoog tijd voor een update… 150 150 Jeugdvereniging Ranonkel

Het afgelopen jaar zijn er onbedoeld geen nieuwe berichten op de website verschenen en bij deze dus een update.

We hebben het afgelopen jaar een aantal activiteiten georganiseerd maar helaas is het daar ook bij gebleven. Het gebrek aan voldoende vrijwilligers heeft ook de vorig jaar opgerichte Werkgroep Activiteiten de nek omgedraaid. Spijtig maar de realiteit.

Met dit in het achterhoofd zijn we de afgelopen maanden verder om de tafel gaan zitten en zijn we momenteel bezig met een aantal wijzigingen binnen de vereniging door te voeren. De komende tijd zullen we daardoor zelf geen activiteiten organiseren en in dit licht hebben wij onlangs een deel van onze materialen weggegeven aan ‘t VAK en de VJR. Het is immers zonde als bijvoorbeeld verf bij ons staat in te drogen terwijl zij het uitstekend kunnen gebruiken…

Zodra de voorgenomen wijzigingen meer vorm hebben gekregen dan zullen wij er hier op terugkomen.

Back to top