Over ranonkel.nl

De website ranonkel.nl is de lokatie waar Jeugdvereniging Ranonkel actief is op het web. Er worden berichten omtrendt de vereniging geplaatst en hier kan door geregistreerde leden op gereageerd worden.

De vereniging streeft ernaar geen materiaal te plaatsen waarop copyright berust zonder toestemming. Mocht nu blijken dat dit wel het geval is, neem dan even contact met ons op.

De reacties op de berichten worden in de gaten gehouden op grof/beledigend taalgebruik en kunnen zonder opgaaf van reden aangepast of verwijderd worden.

Zonder toestemming mag er niets van ranonkel.nl worden overgenomen.

Back to top