Ondertekenen van de overdrachtsdocumenten.

Ondertekenen van de overdrachtsdocumenten.