Website update

De afgelopen 2 weken zijn we druk in de weer geweest met het updaten van het achterliggende systeem van de website en met name van de content database. In het kader van de ontwikkelingen van de afgelopen weken komt een groot deel van de content niet terug in de nieuwe database aangezien het momenteel niet (meer) van toepassing is. De komende tijd zullen we nader bekijken wat van de oude content nog van toepassing is en wat we dus gaan overzetten naar de nieuwe database.

De website met de oude content database kan nog wel via deze link bekeken worden.

Update: de nieuwsberichten zijn inmiddels overgezet.