Nieuwe clubtijden

Per ingang van 24 september is de indeling van de groepen en de clubtijden vernieuwd. Vanaf dan zal er de volgende indeling gehanteerd worden:

Dag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Tijd
18.30-20.00
19.00-20.30
19.30-21.00
10.30-12.00

Schoolgroepen
3, 4 & 5
6, 7 & 8
na groep 8
1 & 2

 
(circa 7 t/m 9 jaar)
(circa 10 t/m 12 jaar)
(circa 13 t/m 16 jaar)
(circa 4 t/m 6 jaar)